Kurs

LapcoNor - Standardisering av laparoskopisk kirurgi for pasienter med kreft i tykk og endetarm

LapcoNor er et regionalt prosjekt i HSØ som har til hensikt å tilby strukturert og standardisert utdanning i laparoskopisk kirurgi for kolorektal kreft til alle gastrokirurger i regionen som behandler disse pasientene. Prosjektet drives i samarbeid med Lapco, det britiske nasjonale utdanningsprogrammet for laparoskopisk kolorektal kirurgi.

Les mer om LapcoNor her.

"Kadaver" kurs fra 18. til 20 mars 2020 på Ahus er dessverre avlyst.

Neste "tren treneren" kurs vil bli holdt fra 14. til 15. mai 2020 på Kalnes. Mer info her.

© 2017 by Norsk Forening for Kolorektal Kirurgi