© 2017 by Norsk Forening for Kolorektal Kirurgi

 

Konferanser

Høstmøtet 2019

Finn alle relevante infomasjoner på Høstmøtet sin hjemmeside

 

Programmet for NFKK sit IBD seminar og NFKK sit årsmøte finner du her.

Ahus Colorectal Symposium 2020
 

Det 10. Ahus Colorectal Symposium blir avholdt på Akershus Universitetssykehus fra den 30. til 31. januar 2020. 10års jubileet står under følgende tema: EXCELLENCE IN SURGERY - Is it all about the access?

Sett av tid i kalenderen og se flyeren her.

17th Nordic Postgraduate course in Colorectal Surgery
 

26. til 28. august 2020 i Reykjavik, Island

 

Sett allerede nu av tid i kalenderen! Programmet vil i grove trekk se ut som følger:

onsdag 26. august: mini-symposium
torsdag 27. august: vitenskapelig program og konferanse middag 
fredag 28. august: vitenskapelig program

 

Mer info kommer snarest.