Om NFKK

Målsetning

 

Samle norske kolorektal kirurger

Fremme utdanning

Nordisk og internasjonal samarbeid

Kvalitetssikring

Vitenskapelig samarbeid

Om foreningen

 

Foreningen ble stiftet under Kirurgisk høstmøte 2016 hvor der ble valgt et interimstyre.

 

Foreningens formål er å fremme utdanning, kvalitetssikring og generell utvikling innen kolorektalkirurgi, samt å stimulere til etablering av nasjonale og internasjonale kontakter og vitenskapelig samarbeid innen fagfeltet.

 

Forening er åpen for alle kirurger som er medlemmer av Norsk Forening for Gastroenterologisk Kirurgi (NFGK) med interesse for kolorektalkirurgi​.

Download statuttene for NFKK her.